Tarihi yetimhane özel okula dönüşüyor

Kurul kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Beşiktaş Yıldız Mahallesi’nde bulunan tarihi Ortaköy Yetimhanesi, ‘özel okula’ dönüşüyor. İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Yıldız Mahallesi’nde bulunan tarihi Ortaköy Yetimhanesi, ‘özel okul’ oluyor. İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla, ‘korunması gerekli kültür varlığı’ olarak tescillenen yapı, 2005 yılında ‘Aka Eğitim Hizmetleri’ tarafından satılan alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda, tarihi yapıya ilişkin plan kabul edildi. Komisyon’dan geçen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişiklik teklifine göre; özel eğitim alanına dönüştürülen tarihi binada, ‘özel anaokulu’, ‘özel kreş’, ‘özel ilkokul’, ‘özel ortaokul’ ve ‘özel lise’ gibi tesisler yapılabilecek. Uygulama ise Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanacak restorasyon projesine göre yapılacak.

Plan değişikliğinin gerekçesi ise oldukça dikkat çekici: “Plan değişikliğinin gerekçesinde, restorasyonu yapılmamış olan tescilli eseri günümüz şartlarına uygun olarak yaşatabilmek amacıyla restore edilmesini sağlamak için özel okul fonksiyonuna alınması ihtiyacı oluştu. Bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile alan, özel eğitim alanı olarak teklif edilmektedir.”

GÜNGÖREN’E OKUL ŞARTI

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporunda, kurum görüşlerine de yer verildi. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, teklife ‘şartlı olumlu’ görüş sundu. Teklifi İBB Meclisi’ne havale eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu, plan teklifine bir de not ekledi. Buna göre, şirket, Güngören’de sekiz derslik kamu okulu yapmak zorunda kalacak. Komisyon, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayıyla Güngören İlçe Müdürlüğü’nün göstereceği yerde sekiz derslik kamu ana okulu yapılmadan, söz konusu yapıya iskan düzenlenemez” notunu ekledi.

KAT PLANLARI DEĞİŞECEK

Eski İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi Hüseyin Sağ, değişikliğe ilişkin ‘manidar’ yorumunda bulundu. Sağ, şöyle konuştu: “İçinde tescilli, tarihi eser olan bir bina var. Özel eğitim alanı olduğu zaman, binanın kat planları değişecek. Yangın merdiveni koyulacak, giriş çıkışlar değişecek. Binanın gücünün, bu kadar hareketli nüfusu karşılamasının imkânı yok. Kamu donatısı yok edildi. Yer Beşiktaş’ta, derslik Güngören’de, bu da bir ilk oldu. Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de devreye girmiş, bayağı uğraşmışlar. Keşke gariban vatandaşların haklı taleplerinde de böyle ihtimam gösterseler.”

2005’TE SATIN ALINMIŞTI

Ortaköy Yetimhanesi’nin tapu kayıt bilgilerine göre; yetimhane ilk olarak 1952 yılında Dersaadet Musevi Cemaati adına kayıtlıydı. Ancak 19 Ekim 1964 tarihinde, tapu kaydı Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfı adına tescillendi. 29 Mart 2005 tarihinde ise binanın bakımının yeterince yapılmadığı iddia edilerek, yetimhane, “Aka Eğitim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.” tarafından okul yaptırılmak üzere satın alındı. (Birgün)