BEŞİKTAŞ: Tarih yeniden yazılıyor!

Beşiktaş’taki metro kazısında tarihi değiştirecek bir arkeolojik keşif yapıldı. Beşiktaş’ta yapılan metro kazısıyla eski Türk ve Altay kültürüne ait olduğu belirlenen 3 bin 500 yıllık kurgan tipi 35 mezar bulundu. İstanbul’un en eski mezarlıkları olduğu belirtilen kurgan tipi mezarlıklar fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nın yanında devam eden metro istasyonu inşaatının çalışmaları sırasında bulunan tarihi kalıntılar geçmişe dair önemli bilgileri de ortaya çıkardı.

Kazılarda 3 bin 500 yıllık olduğu belirlenen 35 mezar tespit edildi. İstanbul’un en eski mezarının kazıldığının belirtildiği alanda Kuzey Karadeniz step kültürüne yani eski Türk ve Altay kültürüne ait kurgan tipi mezarlığın ortaya çıkması bilim dünyasında da heyecana neden oldu.

Arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanda çok sayıda işçi ve arkeolog görev yaparken, kalıntılar çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi. Ortaya çıkan tarihi bulgular nedeniyle Türklerin Anadolu’ya girişini 1071 Malazgirt Savaşı’na bağlayan tarih bilgisinin de sorgulanmaya açık hale geldiği belirtildi.

Çalışmaların devam ettiği alan dairesel planlı taş yığınlarından oluşurken bulunan mezarların Türk ve Altay kültürlerine ait ölü gömme adeti olan ‘kurgan’ tipi mezarlar olduğu belirtiliyor. Antropologların iskeletler üzerinde yürüttüğü incelemelerle mezarlıktaki ölülerin kökenleri de ortaya çıkacak.

Öte yandan kurgan tipi ölü gömme adetinin Oğuzlar, Hunlar, Göktürkler gibi önemli Türk boyları tarafından kullanıldığını belirtiliyor.

Kurgan nedir?
Kurgan, Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar, türbe olan oda biçiminde ve içerisinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı bir gömüttür. Eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklindedir. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. Ölüler ilk çağlarda eşyaları, eşleri veya hayvanları ile birlikte gömüldükleri mezar çeşidi.BEYAZ GAZETE