EMLAK: Kentsel dönüşümde mülk sahiplerinin durumu

Arsa veya kat sahiplerinin kentsel dönüşüm sürecinde durumları ne oluyor, kaç daire veriliyor sorusu, bugünlerde en çok merak edilen soruların başında geliyor. 31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, halk arasında Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da biliniyor.

Buna göre tüm Türkiye’de deprem riski altında bulunan taşınmazlar, kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde yıkılıyor ve yeni deprem yönetmeliğine göre tekrar yapılıyor.

Kentsel dönüşüm alanında evleri bulunan mülk sahiplerinin durumu nedir?

Arsa sahipleri ile kat maliklerinin Kentsel Dönüşüm Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra en merak ettiği soru; kentsel dönüşüme kaç daire veriliyor? 2012 yılında yürürlüğe giren yasa, aslında arsa sahipleri veya kat maliklerine bir kaç alternatif sunuyor.

Bunlardan bir tanesi; yeni yapılacak binadan daire vermek, bir diğeri müteahhitin başka yerde bulunan dairelerinden eşdeğer olan bir tanesini vermek olarak hak sahiplerine sunuluyor. Bu alternatifleri istemeyenler ise dairelerin karşılığını nakit olarak alabiliyor.

Kentsel dönüşümde arsa sahipleri ile kat maliklerinin dikkat etmesi gereken nokta nedir?

Bu süreçte hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli nokta; mevcut imar planı ile yeni imar planının karşılaştırılması ve yeni imar planının tanıdığı hakların çok iyi incelenmesi oluyor. Çünkü yeni imar planına göre deprem yönetmeliğine göre inşa edilecek binanın metrekaresi ve kat sayısı belirleniyor. Eğer bina müteahhit tarafından yenileniyorsa, müteahhite ait olacak dairelerin metrekareleri de bina toplam alanından düşülüyor.

Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde sahip olunan evin metrekaresi değil, tapuda yazılı olan arsa payı önem kazanıyor ve süreç tamamen arsa payı üzerinden işlemeye başlıyor. Eğer tapu üzerinde adil olmayan bir paylaşım söz konusu ise mutlaka yıkım sürecinden önce “arsa payı tespit davası” açılması gerekiyor.

Binanın yıkımına başlandığında süreç nasıl işler?

Kat maliklerinin 2/3 çoğunluk kararı ile başlanan kentsel dönüşüm sürecinde binayı yeniden inşa edecek müteahhit ile anlaşma sağlandıktan sonra tapuya hak sahiplerinin payları tescil edilir. Eğer tapu üzerinde kullanım hakkı gibi ayni haklar veya şerhler bulunuyorsa bile bu haklar ve şerhler aynen devam eder.

Ancak bu aşamada eğer hala müteahhit ile anlaşmaya varamayan kat maliki varsa, bu malikin arsa payı rayiç bedeli Bakanlık tarafından belirlenerek, öncelikli olarak diğer hak sahiplerine açık arttırma ile satılır.

2017 yılında hak sahiplerine verilecek kira yardımı

Kentsel Dönüşüm Kanunu kiracılara bir kez, kat maliklerine ise 18 ay boyunca kira yardımı yapılmasını uygun görüyor. Buna göre 2017 yılında büyük şehirlerde kira yardımı 860 TL. olarak belirleniyor.

MİLLİYET EMLAK