EMLAK: Binalar ve kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm, ülkemizde hızla ilerliyor. Eskiyen pek çok bina kentsel dönüşüm ile yenileniyor. Çünkü insanları deprem değil çürük binalar öldürüyor. Türkiye’nin bir çok yeri birinci derece deprem kuşağında bulunmasına rağmen, binaların %50’si olası bir depremde yıkılma riski taşıyor.

Dönüşüm gündemde olan bir konu olsa da bilgi eksiklikleri ve yanlış bilgiler de mevcut. Eski evi olanların en çok merak ettikleri sorulardan bir tanesi ise “Kentsel dönüşüm kaç yıllık binaları kapsıyor?”.

Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm, 6306 sayılı Afet Riski Bulunan Yapıların Yenilenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli yapıların yenilenmesidir. Kısacası kentsel dönüşüm; riskli olarak kabul görmüş binaların, hukuk kuralları çerçevesinde sağlıklı binalara dönüştürülmesidir. Kentsel dönüşüm uygulamasıyla Türkiye’deki nitelikli yapı stoğunun artırılması hedefleniyor. Can güvenliğiyle birlikte ev sakinlerinin yaşanabilir konutlara ulaşması amaçlanıyor.

Kentsel dönüşüm kaç yıllık binaları kapsıyor?

30 yıllık binalar ekonomik ömrünü tamamlamış olarak gözüküyor. Yani binanız 30 yaşındaysa kentsel dönüşüm kapsamında değerlendiriliyor. Fakat “Kentsel dönüşüm kaç yıllık binaları kapsıyor?” sorusunun cevabı yalnızca 30 ve üstü yaşa sahip olan binalar değil. Şöyle ki 1999 depremi bu konu da önemli bir yere sahip. 1999 depremi sonrasında bina güvenliği artırıldığı için önceki mevzuata göre yapılan binalar genellikle riskli yapı statüsüne giriyor. Binaların yaşları ve kullanılan malzemelerin AB yapı malzemeleri tüzüğüne uygun olmamaları, bunun nedenleri arasında yer alıyor.

1999 depremi öncesi yapılan tüm binalar dönüşüm kapsamında mı?

1999 depreminden önce yapılan bir binaysa yetkili kurumlarca yapılan riskli yapı/alan tespiti sonrasında dönüşüm kapsamında yer alıp almadığı belirleniyor. Başvurular sonrası 1999 depreminden önce yapılan binaların büyük çoğunluğunun olası büyük bir depreme karşı dayanıksız olduğu tespit ediliyor. Valilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler riskli alan veya riskli yapı belirleme konusunda müracaat edilecek yerler arasında bulunuyor. Ayrıca 20 yaşın üzerindeki betonarme binaların bodrumunda rutubet olması, kolon ve kirişlerde bulunan demirlerdeki paslanma veya binanın kolon ve kiriş perdelerinde ciddi çatlaklar görülüyorsa bina riskli olabiliyor. Bu durum deprem risk raporuyla ortaya çıkıyor.

Binanız dönüşüm kapsamında mı?

Binaların dönüşüm kapsamında olup olmamasında en önemli etken binanızın yaşı. Buna bağlı olarak riskli bina raporuna sahip olmanız gerekiyor. Binanın deprem risk raporunu lisanslı kuruluşlara yaptırmak gerektiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Rapor ile beraber dönüşüm süreci başlıyor. Kentsel dönüşüm uygulaması tüm şehirler için geçerli. Yani bakanlık veya belediyelerden ayrıca yazı gelmesi gerekmiyor.

MİLLİYET EMLAK