MHP’nin vaatleri ve hedefleri heyecan yarattı (2)

Bİ TIKLA DÜNYANIN HER YERİNDE!..

Özkan Altıntaş Yazıları

Geçen sayıdan kaldığımız yerden devam edelim. CHP’nin vaatlerinden mazotun 1.5 lira oluşu ve emeklilere iki maaş ikramiye ile asgari ücretin 1.500 lira olarak açıklanması heyecan yarattı. Bu sayıda MHP’nin seçim vaatlerine yer veriyoruz.
MHP’NIN SEÇİM VAATLERI
YOKSULLUK VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE – Her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam sağlanacaktır.
– Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacaktır. İş sağlanana kadar halen yürürlükte olan asgari ücretin yarısı kadar (yaklaşık 320 TL) “Aile Sigortası Yardımı” ödeme programı başlatılarak ailelere sosyal koruma uygulaması yapılacaktır. Bu ödemenin öncelikle ev hanımlarına yapılması esas alınacaktır.
– Asgari ücret yükseltilecek, 2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacaktır.
– Her yoksul vatandaşın genel sağlık sigortasına ait primleri devletçe ödenecektir.
– Kamuya ait atıl arazilerden kullanılabilir olanları, tarımsal üretim ve istihdam amaçlı olarak işsiz ve yoksul vatandaşlara tahsis edilecektir. – Konutu olmayan muhtaç kimselere sosyal konut sağlanacak, konut sağlanamadığı durumda ise kira yardımı yapılacaktır.
– 65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki kişilere ödenen aylık, 105 liradan 250 liraya yükseltilecektir.
ÇALIŞAN KESİM: MEMURLAR, İŞÇİLER, SÖZLEŞMELİLER – Çalışların ücretlerinin sadece enflasyon oranındaki artışı dikkate alan bir anlayışla belirlenmesi yerine, çalışanların ekonomik büyümeden pay alacağı şekilde belirlenecektir. – Asgari ücretliden vergi alınmayacak, bütün çalışanların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacaktır. – Ücretlilerin gelir vergisi oranı kademeli olarak yüzde %10’a indirilecektir. – Kamu istihdamı gözden geçirilerek aynı ya da benzer işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elamanı, 4/B’li, 4/C’li, vekil ve benzeri adlar altında istihdam edilenlerin tamamının kadrolu istihdamını sağlayacak düzenlemeler yapılacak, bu alandaki karmaşa ve mağduriyetler giderilecek, eşitlikçi, adaletli ve hakkaniyetli bir istihdam düzeni sağlanacaktır. – Kamuda çalışanlara ödenen denge tazminatı arttırılacaktır. – Öğretmenlere, araştırma görevlilerine, okutmanlara ve diğer öğretim yardımcılarına araştırma ve kendini geliştirme faaliyetlerine katkı olmak üzere beşbin göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında her ay yaklaşık 310 lira “Araştırma – Geliştirme Tazminatı” verilecektir.
EMEKLİLER – Emeklilere her yıl bir defa Eylül ayı içinde kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş tutarında ödeme yapılacaktır. – Toplam 100 bin konut yapıp ayda 100 lira taksitle verilecek. – Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kurulacak ve 65 yaş maaşı, özürlü maaşı gibi harcama kalemleri söz konusu bakanlıktan yapılacak.
ÇİFTÇİLER VE HAYVANCILIK – Halen GSYH’nın yüzde 0.5’i düzeyinde olan toplam destek miktarı ilk etapta iki kat arttırılarak yüzde 1’e çıkarılacak ve yaklaşık 12,5 milyar lira tarımsal destek yapılacak daha sonra ise tarımsal destekler kademeli olarak GSYH’nın %1,5’u düzeyine çıkartılacaktır.
– Besi hayvancılığının desteklenmesi amacıyla bütçeden yapılan destek ödemeleri yüzde 50 oranında arttırılacaktır. Hayvancılık desteği, bugünkü 1 milyar 250 milyon lira düzeyinden 2 milyar lira’ya yükseltilecektir.
– Küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum ve fide gibi tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır.
– Mayınlı araziler mayından arındırılarak tarımsal amaçlı kullanılmak üzere yoksul çiftçilere dağıtılacaktır. Et ve Balık Kurumu et piyasasını düzenleyecek etkin bir müdahale kurumu olarak yeniden yapılandırılacaktır. Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecektir.
ESNAF VE SANATKARLAR, KOBİ’LER – Esnaf ve sanatlardan, emeklilik döneminde faaliyetlerine devam edenlerden yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi tümüyle kaldırılacaktır.
– Şoför esnafının mevcut aracını yenilemek amacıyla alacağı yeni araçtan KDV ve ÖTV alınmayacaktır.
– Esnaf ve sanatkarlara sicil affı getirilerek, finans kaynaklarına erişimleri kolaylaştırılacaktır.
ENGELLİLER – Engelliler öncelikli olarak işe yerleştirilecektir. – Engelli çocuğu olan muhtaç durumdaki ailelere sosyal destek ödemesi yapılacaktır. Başkasının yardımına muhtaç durumdaki engelli aylığı 315 TL’den 450 TL’ye, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı 210 TL’den 300 TL’ye yükseltilecektir. – Bakıma muhtaç engellilere evde bakım ücretinin verilmesinde aranan azami gelir tutarı (aile içi kişi başına geliri net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olma), brüt asgari ücret tutarına yükseltilecektir.
AİLE, KADIN VE ÇOCUKLAR – İlköğretime ve ortaöğretime devam eden her çocuk için annelere, muhtaçlık durumları dikkate alınarak yapılan eğitime destek ödeneği en düşük miktarı 50 lira olacak şekilde arttırılacaktır.
– İstihdam imkânı geliştirilerek her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olmasısağlanacaktır. Asgari hayat standardının altında gelir elde eden aileler muhtaçlık düzeyi esas alınarak sosyal koruma programı kapsamına alınacak ve bu çerçevede düzenli sosyal destek sağlanacaktır.
– Ekonomik yoksulluk içinde olan ailelerin 0-12 yaşları arasındaki çocuklarının, koruma altına alınmadan, kreş ve çocuk kulübü gibi gündüzleri bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan kız evlatlar ile boşanan veya dul kalan kadınların kendi sigortalılığı ya da aylık veya geliri olmaması durumunda, anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasına alınarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır.
GENÇLER, ÖĞRENCİLER VE GENÇ GİRİŞİMCİLER – Öğrencilere ilköğretim sürecince beslenme desteği verilecektir. Yüksek öğretim öğrencilerine yurt ve barınma desteği olarak aylık 100 lira “barınma kredisi” verilecektir. Öğrenim kredilerinin geri ödemesi, ödemesiz süre sonunda iş bulunamaması halinde işe başlayana kadar ertelenecektir.
GÜVENLİK VE EMNİYET GÜÇLERİ, KÖY KORUCULARI – Bütün güvenlik güçleri mensuplarına beşbin göstergenin memur maaş katsayının çarpımı tutarında yaklaşık 310 lira, köy korucularına ikibin beşyüz göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında yaklaşık 155 lira “Güvenlik Tazminatı” verilecektir. Güvenlik mensupları emekli aylıklarında 100 lira, köy korucusu emekli aylıklarında 50 lira seyyanen artış yapılacaktır.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER – Gaziler, şehit aileleri, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanlar öncelikli olarak işe yerleştirilecektir. Şehit ve gazi çocuklarının anne ve babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri halinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan girmeleri sağlanacaktır. İstiklal savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerinin aylıkları ile vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkları brüt asgari ücret tutarına yükseltilecektir.
KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI İLE İHTİYAR HEYETLERİ – Köy ve mahalle Muhtarlarının halen 370 lira olan maaşları, yerleşim biriminin idari yapısı ve nüfusu gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle en az asgari ücret tutarına yükseltilecektir. Köy ve mahalle ihtiyar heyeti üyelerine her ay 150 lira huzur hakkı ödenecektir.
SAĞLIK HİZMETLERİ – Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına alınacaktır. Vatandaş adına bütün ödemeler sağlık sigortası tarafından yapılacaktır.
– Yoksul vatandaşların sağlık sigortası primleri devletçe ödenecektir.
İŞ DÜNYASI – Yatırım yapan, üretim ve ihracat artışı ile istihdam sağlayanlara vergi indirim ve kolaylıkları içeren bir program uygulamaya konulacaktır. Ulaştırma, enerji ve diğer girdi maliyetleri gibi Türk sanayicisinin uluslararası rekabet gücünü zayıflatan unsurlar giderilecektir.
– Teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten alanlara yapılacak yatırımlara gerekli vergi, kredi, yatırım indirimi, enerji, arazi ve benzeri destekler sağlanacak, yatarım için gerekli teknik ve fiziki altyapı kamu-özel sektör ortaklık anlayışı içinde gerçekleştirilecektir.
– Katma değer vergisi genel oranı kademeli olarak aşağı çekilecek ve işlem vergilerinde (BSMV,damga vergisi, harçlar v.b) oranlar düşürülecektir. Menkul kıymetlerden elde edilecek faiz gelirlerine yüksek, alım satım kazançlarına ise daha düşük vergi uygulanacaktır.
– Vergisini zamanında düzenli ödeyen vatandaşlarımıza vergi indirimi sağlanacaktır.

Sadece paylaşmak için...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

KARTAL YUVASI

BEŞİKTAŞ MİNİ ÇOCUK ANAOKULU

ADNAN EZEN OPTİK VE LENS MERKEZİ – BEŞİKTAŞ

Gazete Beşiktaş hakkında 50398 makale
Yazılı Basın Gazete Beşiktaş'ın Kurumsal Haber Sitesidir. Sarı Basın Kartı Sahibi TGC, TSYD, AIPS, EGD Üyesi Gazetecilerce Yayınlanmaktadır.